Z čeho je to vyrobené

Základní informace o používaných materiálech sošek a figurek.

Polyresin

Druh resinu, tedy umělé pryskyřice, který je za tepla dobře zpracovatelný. Vhodný k výrobě sošek.

Polystone

Uměle vytvořený materiál z mixu polyuretanového resinu s příměsí prachového kamene (obvykle vápenec, nebo granit). Výsledek je materiál připomínající kámen.

PVC

Polyvinylchlorid je třetím nejpoužívanějším plastem používaným na světě. Jde o hojně využívaný plast pro výrobu sošek a figurek. Není rozpustný ve vodě, olejích, nebo koncentrovaných anorganických kyselinách a zásadách.

Resin

Uměle vytvořená pryskiřice. Syntetická pryskyřice je chemická organická sloučenina složená převážně z atomů uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku, síry ad. spojených určitou chemickou vazbou. Resin je dobře tvarovatelný a hojně se využívá jako materiál pro výrobu sošek.